beneko logo

ocKosice.sk joins Beneko

ocKosice.sk 2009-2016

Business Centre Košice – ocKosice.sk (c) 2009-2022

We are a Slovak company focused on the target group of end customers for whom immediate availability, price and professional approach with quality services are the first priority. Our company has been on the market for several years, however, in the field of innovative Internet trading we brought a new rental service to our customers only in 2014. However, we have been meticulously preparing for our entry into the internet market so that we are unique in providing services to the goods we sell. We are not a newcomer, on the contrary, we have international business experience and thanks to this we are able to offer goods at great prices and with an innovative approach that is unique.

Bestcena.sk, s.r.o. is a part of the multinational concern BESTCENA SE, which operates Internet shops in different regions of Europe.

Key benefits of our sales

lowest prices on the market with no hidden fees, goods always in stock, free delivery, lifetime buyback guarantee, extremely fast warranty service, eco-friendly sales model, 15-day return policy

How it works

Very simply. We use the financial services of our parent company to sell to you, allowing us to provide you with goods in the form of a long-term lease enriched with almost all the attributes of a traditional purchase. However, you are still left with the option of a traditional purchase, but you will lose many of the benefits.”

ocKosice.sk 2016-2022

Obchodné Centrum Košice – ocKosice.sk (c) 2009-2022

Sme slovenská spoločnosť zameraná na cieľovú skupinu koncových zákazníkov pre ktorých sú na prvom mieste okamžitá dostupnosť, cena a profesionálny prístup s kvalitnými službami. Naša spoločnosť je na trhu niekoľko rokov, avšak v oblasti inovatívneho Internetového obchodovania sme priniesli zákazníkovi novú službu prenájmu až v roku 2014. Precízne sme sa však pripravovali pre vstup na internetový trh tak, aby sme boli jedineční v poskytovaní služieb k predávanému tovaru. Nie sme nováčik, práve naopak, máme medzinárodné obchodné skúsenosti a vďaka tomu dokážeme ponúkať tovar za skvelé ceny a s inovatívnym prístupom, ktorý je unikátny.

Spoločnosť Bestcena.sk, s.r.o. je súčasťou nadnárodného koncernu BESTCENA SE, ktorý prevádzkuje Internetové obchody v jednotlivých regiónoch Európy.

Kľúčové benefity nášho predaja

najnižšie ceny na trhu bez skrytých poplatkov, tovar vždy skladom, doručenie tovaru zdarma, garancia doživotného odkupu tovaru, mimoriadne rýchly záručny servis, ekologický model predaja, možnosť vrátenia tovaru do 15 dní

Ako to funguje

Veľmi jednoducho. Na účely predaja využívame finančné služby našej materskej firmy, ktoré nám umožňujú poskytnúť Vám tovar formou dlhodobého prenájmu obohateného o takmer všetky atribúty tradičného nákupu. Stále Vám však ostáva možnosť klasického nákupu, ktorým však prídete o množstvo výhod.

ocKosice.sk and city of Poltar, SK

ocKosice.sk has been operational in Slovakia since 2009 selling technology products online, in 2014 they introduced a circular business model of long term rental of technology products, they have attracted thousands of consumers and businesses, keeping high customer satisfactions for over 12 years. In 2022 ocKosice.sk has joined the Beneko family and all of its customers and expertise are now part of Beneko.com LLP and Beneko Marketplace.